Home > 고객센터 > 공지사항/뉴스
 
 

  제목 : [공지] 2018년 5월 휴무 안내  
 
작성자 : 마케팅 (sungwoo_ls@hanmail.net) 조회수 : 239
 
     
 
 
안녕하세요. (주)성우라이프사이언스입니다.
아래와 같이 2018년 5월 휴무 안내 드립니다.
 
- 5월 1일(화) 근로자의 날 
- 5월 7일(월) 어린이날 대체공휴일 
- 5월 22일 석가탄신일 
 
 
(주)성우라이프사이언스
Sungwoo LifeScience
TEL. 02-985-7471
FAX. 031-876-9149
 
  등록일 : 2018-04-27 오후 6:08:11  
  최종수정일 : 2018-06-15 오후 2:25:22  
 
총게시물수 : 5개 , 2/1 페이지
9월 해외 발주 안내 마케팅 2018-09-12 127
9월 택배 마감 안내 마케팅 2018-09-12 97
Launching New Brand_Abnova 마케팅 2018-07-19 215
Launching New Brand_Finetest 마케팅 2018-07-11 219
Accurate Launching !!! 마케팅 2018-07-02 242
amsbio Launching !!! 마케팅 2018-07-02 102
Cyagen Launching !!! 마케팅 2018-07-02 77
[공지] 미국 지사 설립 안내 마케팅 2018-06-15 192
Launching New Brand_abeomics 마케팅 2018-05-25 250
Launching New Brand_AAT Bioquest 마케팅 2018-05-25 141
Launching New Brand_NEOGEN 마케팅 2018-05-25 197
Cell Biologics Launching !!! 마케팅 2018-05-04 177
GenScript Launching ! 마케팅 2018-03-20 424
Jackson Immuno Research Launching !!! 마케팅 2018-01-24 491
Harvard Apparatus Launching !!! 마케팅 2018-01-24 452
Abgent Launching !!! 마케팅 2018-01-24 339
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        
   
[  1 ]