Home > 고객센터 > 공지사항/뉴스
 
 

  제목 : [공지] 2018년 5월 휴무 안내  
 
작성자 : 마케팅 (sungwoo_ls@hanmail.net) 조회수 : 140
 
     
 
 
안녕하세요. (주)성우라이프사이언스입니다.
아래와 같이 2018년 5월 휴무 안내 드립니다.
 
- 5월 1일(화) 근로자의 날 
- 5월 7일(월) 어린이날 대체공휴일 
- 5월 22일 석가탄신일 
 
 
(주)성우라이프사이언스
Sungwoo LifeScience
TEL. 02-985-7471
FAX. 031-876-9149
 
  등록일 : 2018-04-27 오후 6:08:11  
  최종수정일 : 2018-06-15 오후 2:25:22  
 
총게시물수 : 5개 , 1/1 페이지
Launching New Brand_Finetest 마케팅 2018-07-11 30
Accurate Launching !!! 마케팅 2018-07-02 45
amsbio Launching !!! 마케팅 2018-07-02 41
Cyagen Launching !!! 마케팅 2018-07-02 34
[공지] 미국 지사 설립 안내 마케팅 2018-06-15 118
Launching New Brand_abeomics 마케팅 2018-05-25 143
Launching New Brand_AAT Bioquest 마케팅 2018-05-25 96
Launching New Brand_NEOGEN 마케팅 2018-05-25 125
Cell Biologics Launching !!! 마케팅 2018-05-04 133
GenScript Launching ! 마케팅 2018-03-20 312
Jackson Immuno Research Launching !!! 마케팅 2018-01-24 445
Harvard Apparatus Launching !!! 마케팅 2018-01-24 437
Abgent Launching !!! 마케팅 2018-01-24 302
5 [공지] 2018년 5월 휴무 안내 마케팅 2018-04-27 140
4 2018년 1월 2일 휴무 안내 마케팅 2017-12-20 172
3 [종료] Primary cell culture STARTE... 마케팅 2016-03-25 3249
2 Challenge Assay Kit !! (Cayman) 마케팅 2016-03-25 3116
1 영업부 모집 중~^^ 인사부 2016-02-17 2999
     
     
     
     
     
        
   
[  1 ]